Mô tả

 

Mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019

Chia sẻ đánh giá sản phẩm của bạn

5 trên 5 sao

78 reviews

Hãy cho chúng tôi biết về suy nghĩ của bạn với sản phẩm này?

Xem mọi người đánh giá gì

 1. Huynh Thi To Quyen

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  Huynh Thi To Quyen

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 2. le ngoc

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  le ngoc

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 3. nguyen quang huy

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng.

  nguyen quang huy

  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 4. hoa

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  hoa

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 5. nguyễn long thành

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  nguyễn long thành

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 6. le van

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  le van

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 7. Nguyễn Cảnh Trinh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  Nguyễn Cảnh Trinh

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 8. Khoa Binh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  Khoa Binh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 9. vu phuong anh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  vu phuong anh

  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 10. Nguyễn Thị Thảo

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  Nguyễn Thị Thảo

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 11. xuongrongtueba

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  xuongrongtueba

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 12. Le Minh Tam

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  Le Minh Tam

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 13. pham the tung

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  pham the tung

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 14. nguyen thi thu hang

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  nguyen thi thu hang

  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 15. Long Anh Vinh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  Long Anh Vinh

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 16. van

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng.

  van

  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 17. Kastan Lou

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  Kastan Lou

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 18. Bùi Chí Quân

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  Bùi Chí Quân

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 19. đoàn trang nhung

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  đoàn trang nhung

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 20. Hoàng Võ Thanh Lan

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  Hoàng Võ Thanh Lan

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 21. bui duy thanh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  bui duy thanh

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 22. DUONG NGOC ANH

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  DUONG NGOC ANH

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 23. anh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  anh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 24. Bui Bich Quyen

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  Bui Bich Quyen

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 25. coplua

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  coplua

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 26. ly nha ky

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng.

  ly nha ky

  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 27. Ly Ai Huynh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  Ly Ai Huynh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 28. mai van nam

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  mai van nam

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 29. Trần Minh Phương

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Rất tốt, chuẩn !!

  Trần Minh Phương

  Rất tốt, chuẩn !!

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 30. nguyễn Đa

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  nguyễn Đa

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 31. nguyen van thang

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  nguyen van thang

  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 32. hophop

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng.

  hophop

  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 33. hoang

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng.

  hoang

  Mình đã sử dụng iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 34. nguyễn thị thu trang

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  nguyễn thị thu trang

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 35. Pham Thien

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  Pham Thien

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 36. Tran xuan Thuyen

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  Tran xuan Thuyen

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 37. hai yen

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  hai yen

  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 38. Gia cát lạng

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  Gia cát lạng

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 39. ngo thi hong tham

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Rất tốt, chuẩn !!

  ngo thi hong tham

  Rất tốt, chuẩn !!

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 40. truong van doanh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  truong van doanh

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 41. Dinh thi tuong van

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  Dinh thi tuong van

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 42. thanh pham

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  thanh pham

  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 43. luudanhcong

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  luudanhcong

  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 44. wangdajia

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  wangdajia

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 45. ngô thị trà hương

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  ngô thị trà hương

  sản phẩm đúng nhu cầu của mình, tốt, rất chất lượng. Good

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 46. Nguyễn Thị Bích Huyền

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  Nguyễn Thị Bích Huyền

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 47. truong phuong thanh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  truong phuong thanh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 48. phan văn trang

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  phan văn trang

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 49. Nguyen Tuan Anh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  Nguyen Tuan Anh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 50. nguyễn long thành

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  nguyễn long thành

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 51. hong thuy

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  hong thuy

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 52. tần tư

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  tần tư

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 53. trinh anh tuyen

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  trinh anh tuyen

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, bền và đặc biệt màu sắc rất chuẩn.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 54. Lại Duy Long

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  Lại Duy Long

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 55. Le Huu Nghia

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  Le Huu Nghia

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 56. nguyen thi thao

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  nguyen thi thao

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 57. Trương Thị Lệ Châm

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  Trương Thị Lệ Châm

  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 58. xay dung cau duong

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  xay dung cau duong

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 59. pham hiep

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  pham hiep

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 60. ngô thị thanh hiền

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chạy rất ok, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  ngô thị thanh hiền

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chạy rất ok, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 61. nguyen ba binh

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  nguyen ba binh

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 62. pham hong cuong

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  pham hong cuong

  Mình đã mua iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray và thấy rất hài lòng, rất chất lượng. Tks Queen.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 63. Bùi Đức Hưng

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  Bùi Đức Hưng

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 64. Lê Quân

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  Lê Quân

  Cực kỳ hài lòng. sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray chất lượng tốt, cảm ơn Queen Mobile

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 65. Nguyen Duy Long

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Rất tốt, chuẩn !!

  Nguyen Duy Long

  Rất tốt, chuẩn !!

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 66. hưng

  Được xếp hạng 5 5 sao
  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  hưng

  Mình thấy iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất vừa ý và hợp túi tiền của mình, mình đã mua 2 cái và vẫn mua thêm. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 67. xcw

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  xcw

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 68. tran van hung

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  tran van hung

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 69. Luu van hung

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray rất chuẩn

  Luu van hung

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray rất chuẩn

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 70. võ thanh tuấn

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  võ thanh tuấn

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray good, rất chất lượng. Mình rất hài lòng sản phẩm.

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 71. kellytoi

  Được xếp hạng 5 5 sao
  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 - Hàng Nhập Khẩu - Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  kellytoi

  sản phẩm iPad 10.2 Inch WiFi 32GB New 2019 – Hàng Nhập Khẩu – Space Gray tốt, chạy rất trâu, các bạn nên mua

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

 72. pham dang khue

  Được xếp hạng 5 5 sao
  OK chất như nước cất

  pham dang khue

  OK chất như nước cất

  (0) (0)

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

×

Đăng nhập

Continue as a Guest

Sản phẩm mới về hàng... Không thể bỏ qua! Xem toàn bộ

Bài viết liên quan

Sản phẩm liên quan
Bình luận mới nhất
Khuyến mãi Queen Mobile