• Chiều cao tối đa: 160 cm.
  • Chiều cao tối thiểu: 50 cm.
  • Chiều cao gấp gọn: 41 cm.
  • Khối lượng: 1.4 kg.
  • Tải trọng tối đa: 5 kg.
  • Cấu trúc chân đế: 5 khúc.