4 kẻ cắp ngang nhiên lấy iPhone và Macbook từ của hàng Apple Store California ✅ QUEEN MOBILE ⭐⭐⭐⭐⭐
Search
Generic filters
0
Giỏ hàng trống

4 kẻ cắp ngang nhiên lấy iPhone và Macbook từ của hàng Apple Store California

298
14/07/2018

4 k cp ngang nhin ly iPhone v Macbook t ca hng Apple Store California nh 1

Được biết, chúng lấy bất cứ thứ gì và đút vào túi, trong đó nhiều nhất là những chiếc iPhone gồm iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 và cả một vài chiếc iPhone X. Cả những chiếc Macbook cũng bị lấy đi, mặc dù đã được gắn dây bảo vệ vào bàn sản phẩm. Chúng rất manh động khi giật mạnh, và làm đứt tất cả dây bảo vệ và đem những chiếc máy tính đi.

Minh Đức

Tag: 4 kẻ cắp ngang nhiên lấy iPhone và Macbook từ của hàng Apple Store California

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.